Urządzenie do przewijania REEL ELECTRO:

obrázek REEL ELEKTRO
przeznaczone jest do profesjonalnego użytku podczas przewijania i mierzenia wszystkich rodzajów krawędzi meblowych
 
Urządzenie do przewijania REEL ELECTRO działa w dwóch trybach:
 
Półautomatyczny tryb przewijania i mierzenia krawędzi
Na membranowej klawiaturze wybierze się wymagana długość krawędzi - pokaże się na ekranie - i po naciśnięciu przycisku Start na koło nawijające zostaje przesunięta wybrana długość krawędzi. Krawędź ta oddzieli się nożycami dźwigniowymi i dostarczy się końcowemu klientowi.
 
Tryb inwentaryzacja
W tym trybie krawędź jest przewijana za pomocą silnika elektrycznego. Mierzona jest podobnie jak na klasycznej ręcznej nawijarce – na ekranie pokazywana jest długość mierzonej krawędzi od zera. Napęd urządzenia zagwarantowany jest w wyniku montażu dobrej jakości silnika elektrycznego z przekładnią ślimakową.
 
Przewijanie i mierzenie można kiedykolwiek zatrzymać za pomocą przycisku PAUSE.
W wyniku naciśnięcia przycisku START urządzenie znów zacznie przewijać.
Szybkość przewijania można regulować za pomocą potencjometru em na panelu sterującym licznika.
Start i zatrzymanie przewijania jest płynne, nie dochodzi więc do żadnych wstrząsów.

 

Cena wyrobu:

REEL ELECTRO z nieokreślonym miernikiem - 2380 €

Ing. Radan Hepnar, Gebauerova 818, 500 02 Hradec Králové :: Czech Republic :: © Kewin 2006 - www.nakoukni.cz