STANOVENÉ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO DMS 01:

digitální měřidlo Digitální měřidlo DMS 01 slouží k měření nábytkové hrany ABS s tloušťkou 0,5, 1, 2 a 3 mm. Současně je schopné měřit délku lamino pásky a přírodní hrany a to jak s lepidlem, tak bez lepidla. Systém měření je založen na proběhu hrany mezi válečkem s kalibrovaným obvodem a přítlačnou kladkou. Ve svislém směru je hrana vedena stavitelnými kolíky. Převinutá délka je indikována na digitálním čítači v decimetrech, který je napájen síťovým napětím 230V. Čítač je osazen svítícími LED diodami.

Cena výrobku

Cena bez daně 9.700,- Kč + DPH

Ing. Radan Hepnar, Gebauerova 818, 500 02 Hradec Králové :: Czech Republic :: © Kewin 2006 - www.nakoukni.cz